Platform Onderwijszin

❤ Leren, ontwikkelen en groeien vanuit je natuur, voor een vreedzame, eerlijke en duurzame samenleving.

Onderwijszin is een platform waar je je naar hartenlust kunt laten inspireren door ontwikkelingen en vernieuwing in het onderwijs vanuit een paradigma van bewustzijn, respect, groei en kansenvergroting!

Scholen en onderwijsinstellingen staan sinds jaar en dag voor de belangrijke opdracht om (jonge) mensen toe te rusten met datgene wat ervoor nodig is om een plek te vinden in én samen bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Die juiste plek vinden en bijdragen kan alleen als men in staat gesteld wordt te leren, groeien en floreren. De leerling of student natuurlijk, maar ook de professional. Dat school dé plek is waar mensen groeien en floreren en waar mensen samenwerken en leren om ‘eruit te halen wat erin zit’, is voor de hand liggend, maar nog lang geen gemeengoed.

Ook is het niet vanzelfsprekend dat dat ‘eruit halen wat erin zit’ als vanzelf ontstaat. Niet iedereen krijgt vanuit het gezin of de sociaal-maatschappelijke achtergrond dezelfde kansen tot ontwikkeling. Daardoor is er op school in veel gevallen meer nodig. Niet alleen meer, maar vooral ook iets anders. Zodat er voor iedereen kans genoeg is om zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien.

Optimaal leren, ontwikkelen en kansen vergroten voor iedereen, door een veilige én uitdagende onderwijsleer-, werk- en leefomgeving en het voeden van alle ontwikkelingsdimensies.

Op Platform Onderwijszin wordt onderwijsvernieuwing belicht vanuit een humanistisch en ecologisch perspectief. Dus; hoe kan onderwijs er toe bijdragen dat mensen het beste tot hun recht komen en floreren? En; hoe kunnen verbeteringen in de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan het bevorderen van een humane en duurzame samenleving? Het platform wordt, naast vanuit de onderwijskunde en pedagogiek, gevoed door kennis uit de ontwikkelingspsychologie en neurobiologie. Dus: wat hebben mensen nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen, leren en groeien, om ‘eruit te halen wat erin zit’?

Dit inspiratie- en kennisplatform werkt aan artikelen en blogs waaraan jij je onderwijshart kunt ophalen! Zodat je jezelf zorgvuldig en samen met andere geïnspireerde onderwijsprofessionals verder kunt ontwikkelen.

Veel leesplezier, creativiteit en frisse moed gewenst!